De Psychotherapiepraktijk

Nijmegen

Berg en Dalseweg 63, 6522 BB Nijmegen

 

Neem gerust contact met ons op

De psychotherapeuten

Welkom

Wij zijn drie zelfstandig gevestigde psychotherapeuten met allen een jarenlange werkervaring. Wij werken vanuit een goed bereikbare praktijklocatie aan de rand van het centrum van Nijmegen. Door onze kennis en ervaring te bundelen kunnen wij een breed scala aan therapievormen bieden en kunt u op elke werkdag bij ons terecht.

Of er ruimte is voor nieuwe aanmeldingen kan per therapeut verschillen. Neem voor actuele informatie hierover contact op met de psychotherapeut van uw voorkeur tijdens zijn of haar spreekuurtijden.

 

Wie zijn wij

Vergoeding en behandeling

Algemeen

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract, dat betekent dat de kosten van de behandeling meestal vergoed worden door uw zorgverzekering. Wel wordt het wettelijk verplichte eigen risico (v.a. 2024 is dit € 385,-) bij u in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of andere arts noodzakelijk. Op deze verwijsbrief dient te staan dat het een verwijzing voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg betreft.

De gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, ook wel Specialistische GGZ (SGGZ) genoemd, is zorg gericht op vaak langer durende en meer complexe problematiek waar psychotherapeutische behandeling voor geïndiceerd is. Mocht uw huisarts twijfelen over de indicatie dan kan hij of zij natuurlijk met ons hierover overleggen.

De declaratie van de behandelkosten wordt maandelijks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Deze vergoedt de kosten van de behandeling rechtstreeks aan ons. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend.

Informatie voor verwijzers

Voor wie?

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen bij wie een indicatie is voor de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).


Voor welke klachten?

 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Trauma's en verwerkingsproblemen na ingrijpende gebeurtenissen
 • Emotionele en gedragsproblemen in verband met somatische klachten
 • Identiteits- en levensfaseproblematiek
 • Lichte tot matige persoonlijkheidsproblematiek
 • Werkgerelateerde problematiek

Contra-indicaties

 • Verslavingsproblemen
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychotische stoornissen
 • Acute crisissituaties
 • Suïcidegevaar

Rapportage en overleg

Met toestemming van de cliënt zullen wij u schriftelijk informeren over de behandeling. Wilt u met ons overleggen en de cliënt stemt hiermee in, neem dan gerust contact met ons op.

De cliënt kan zichzelf telefonisch bij ons aanmelden.

Voor gespecialiseerde GGZ- behandeling hebben wij schriftelijk een verwijzing nodig van u als huisarts of van een andere (arts)specialist. Om u van dienst te zijn ontvangt elke (potentiële) cliënt van ons een intake-informatiepakket met daarin een standaardverwijsformulier dat aan alle indicatie-voorwaarden voldoet. U hoeft dit formulier slechts te ondertekenen en aan te vullen met uw eigen gegevens, zoals bijvoorbeeld uw AGB code.

Twijfelt u over de indicatie dan kunt u natuurlijk met ons overleggen. Voor meer informatie zie bijgevoegde documenten.

Aanmelden

Aanmelding

U kunt zich bij ons aanmelden via psychotherapiepraktijk.com of telefonisch; u kunt zich rechtstreeks wenden tot een van onderstaande therapeuten.

Telefonische aanmelding

Bij een telefonische aanmelding bespreken wij kort met u de reden van uw aanmelding. Wij maken op basis van dit gesprek een eerste, globale inschatting van de problematiek en de mogelijkheden van behandeling. Daarnaast zullen wij een aantal gegevens opnemen, zoals uw adres en telefoonnummer, burgerservice nummer (BSN) en uw verzekeringsgegevens. Wanneer wij denken u de juiste behandeling te kunnen bieden, bespreken wij met u wanneer naar verwachting de eerste afspraak (intake) gepland kan worden.

Wachttijd per 17-07-2024

Uit onderzoek* is gebleken dat een wachtlijst het herstellend vermogen ondermijnt. Wij werken daarom niet met een wachtlijst, maar kijken bij elke aanmelding of er plaats is of niet. U heeft dan direct duidelijkheid. Als wij geen plaats hebben, en u kunt op korte termijn niet elders terecht, kunt u altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

*Bronnen: Furukawa et al., 2014; Cuijpers, 2012, p.88; Cunningham, Kypri & Mc Cambridge, 2013; Harris & Miller, 1990

Contact

Praktijk

Berg en Dalseweg, 63 6522 BB Nijmegen
 

 

Spreekuur

Dhr. drs. S. Damman

(spreekuur op dinsdag 10.00 – 11.00)

Tel: 06 57 78 14 26


Mw. drs. S. Koenen

(spreekuur op woensdag 13.00 – 13.30)

Tel: 06 47 91 46 51


Mw. drs. C. Niesten

(spreekuur op woensdag 13.00 – 13.30)

Tel: 06 41 76 71 65Klachtenregeling | Privacy | Disclaimer & Copyright
Gerealiseerd door Digital Zoo